22.05.2013

Stowarzyszenie Arkona

Anna Jurczyk Mierzejewska

Aleksandra Taradowska Kostrzewa

Stowarzysze powołaliśmy 15 czerwca 2012 r

Połączyła nas chęć wpływania na byczyńską rzeczywistość, jaka codziennie dawała nam w twarz. Jesteśmy pasjonatami Byczyny – miasta zabytkowego, o bogatej i niezwykle długiej historii.
Nie potrafimy zgodzić się z wyludnianiem, drenażem mózgów, prowincjonalizacją, które w efekcie prowadzą do ubożenia kultury i życia społecznego.

Jako cel główny obraliśmy sobie dążenie do obudzenia w ludziach lokalnego patriotyzmu, zmianę pasywnych postaw zarówno w kwestiach społecznych jak i gospodarczych i odbudowanie ruin po społeczeństwie obywatelskim.

Wierzymy w tę utopię, pracujemy i staramy się nie poddawać – to bardzo trudna miłość…