22.05.2013

O spółdzielni

Spółdzielnia Socjalna PERUNICA została powołana 10.02.2014 r. przez dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Byczynie. Spółdzielnia prowadzPunkt Przedszkolny „MYSIA WIEŻA” oraz Biuro Obsługi Ruchu Turystyki Historycznej.

Współpraca

Współpracujemy regularnie z:

  • Ochotniczą Strażą Pożarną w Byczynie
  • Gminnym Związkiem Rolników i Organizacji Społecznych w Byczynie
  • Spółdzielnią Socjalną UHP w Byczynie

Współpracowaliśmy i mamy nadzieję na tym nie poprzestać z:

  • Urzędem Miejskim w Byczynie
  • Stowarzyszeniem DOLINA SŁOWIKÓW z Proślic
  • Stowarzyszeniem Mieszkańców Gołkowic GRYF
  • Kołami Gospodyń z terenu Gminy Byczyna
  • Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach