16.09.2014

Nabór

Nabór do Niepublicznego Przedszkola „Mysia Wieża” odbywa się przez cały rok,
w zależności od wolnych miejsc, według kolejności zgłoszenia.

Podstawą zapisania dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Mysia Wieża” jest wypełnienie „Wniosku o przyjęcie ” przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, podpisanie umowy oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

strzałka