22.05.2013

Działania

Koncert z okazji Święta Niepodległości – listopad 2012

JA-LOKALS – projekt dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – czerwiec-grudzień 2013

Konkurs na produkt turystyczny, promujący gminę Byczyna

Współtworzenie publikacji

Udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Ekonomii Społecznej 2013